Call for contributions (Kyrgyz)

The reference version of this document is published at https://roadworkasia.com/online-exhibiton/.

Онлайн заманбап сүрөт жана көркөм-өнөр көргөзмөсүнө катышууга чакыруу

Борбордук Азия өлкөлөрүнөн (Кыргызстан, Казакстан, Монголия, Кытай Эл Республикасынын Шинжаң, Циңхай жана Ички Монголия аймактарынан) чыккан сүрөтчүлөрдү жол жана анын коомдук, маданий, саясый, экономикалык таасири тууралуу дисциплиналар аралык онлайн өтө турчу заманбап көркөм-өнөр долбооруна катышууга чакырабыз.

Тема

Жолдор – сапар түшүнүгүнүн метафорикалык жагы жана ошол эле учурда транспорттук инфраструктуранын элементи катары. Жолдор болуп жаткан саясый жана коомдук өзгөрүүлөрдүн (мисалы Советтер Союзунун таркашы менен башталган өзгөрүүлөр) контекстинде. Жолдор жана колониализм. Жолдорду оңдоп-түзөө шарттары жана алардын бузулушу. Адамзаттын жолдордун жашоосундагы жана жолдордун адамзат жашоосундагы ролу. Жолдор өзгөрүп туруучу нерселер катарында: материалдык, коомдук же метафоралык мааниде. Бир мезгилде борбордук болуп, азыркы күндө чет-жакада калган жолдор, жана тескерисинче, мурдагы четте калган жолдордун бүгүн борбордук жолдорго айланышы. Жолдор жана руханият: зыяратчылык жана ыйык сапарлар. Жолдордун маданий мааниси. Байланыштыруучу жана ажыратуучу жолдор. Күндөлүк турмушта жолдор менен байланышта болгон кишилердин окуялары. Жолдор жана убакыт; жолдор тууралуу эскерүүлөр. Жолдор жана колдон чыгарылган мүмкүнчүлүктөр. Жолдор жана жакшы жашоо жөнүндө кыялдар. Мээрим жана камкордук катары жолдор. Көз жаздымда калган жана кааланбаган жолдор.

Биз сиздерди жолдор адамзаттын жана жаныбарлардын жашоосунда кандай мааниге ээ, жолдордун сакталып калышы үчүн кандай кам көрүү жана эмгек керек, жолдор кантип айлана-чөйрөсүн өзгөртөт жана айлана-чөйрөсүнө кандай таасир этет, жолдор кандайча бузулат, өзгөрөт, талкаланат жана ландшафтка кантип сиңип кетет деген темаларды сүрөтчү катары чагылдырып берүүгө чакырабыз.

Биздин максат жолдорго арналган онлайн көргөзмө жана мейкиндик куруу болуп саналат.

Уюм тууралуу маалыматтар

ROADWORK (https://roadworkasia.com), изилдөө долбоору Швейцариядагы Цюрих жана Фрибург университеттеринде иш алып барат. Долбоорлорду вируталдык каражаттар аркылуу сунуштоого же онлайн көрсөтүүгө мүмкүн болгон бардык форматтарга ылайыктуу иштерди жөнөтүүгө болот. Гранттын жалпы суммасын 6000 Швейцария франкы түзөт; бул грант ийгиликтүү сунуштар/заявкалар арасында бөлүнмөкчү. Бир арт долбоорго ченелген сумма 200 (жеке же кичинекей куратордук долбоорго) жана 800 (мультимедиалык долбоор сыяктуу коллективдик сунуштар же ишке ашыруу узак мөөнөттү талап кылган долбоорлор үчүн) Швейцария франкы каралган. Гранттар арт долбоорлор аткарылып бүткөндөн кийин гана берилет, эгер сунуштарда/заявкада көрсөтүлгөн материалдык керектөөлөр үчүн каражаттар керек болсо (жеке жактардын келишими менен) берилет.

Кайсы долбоорлор тандалып алынганын эл аралык кураторлор тобу ROADWORK командасынын катышуусу менен чечет. Кыргызстан, Казакстан, Монголия, Кытай Эл Республикасынын Шинжаң, Цинхай жана Ички Монголия аймактарынан чыккан сүрөтчүлөрдү биздин долбоорго катышууга чакырабыз. Себеби бул аймактар ROADWORK долбоорунун регионалдык фокусу болуп саналат.

Төмөнкү үч категорияда арт долбоорлордун сунуштарын күтөбүз:

 1. Концептуалдык арт долбоорлор. Жеке бир киши же топ менен ишке ашырыла турган долбоор. Бул категорияда, санарип форматтагы, визуалдык искусство же добуш/үн искусствосу (онлайн форматта көрсөтүүгө мүмкүн болгон) боюнча долбоорлорду күтөбүз.
 2. Муундар аралык, изилдөөгө негизделген же мультидисциплинардык арт долбоорлор. Бул категорияда ар кайсы муундагы сүрөтчүлөр биргелешип жасаган жана бар болгон материалдарды санариптик форматка ыңгайлаштырып, жаңыдан чечмеленген долбоорлор чакырылат.
 3. Куратордук кичи долбоорлор. Бул категория  жолго байланыштуу архивдик текст жана фото материалдар, жана башка тарыхый материалдар, өз коомдоштуктарыңарда же үй-бүлөңүздөр менен жүргүзүлгөн фото эксперименттер, азыр колуңарда бар фото коллекциялардын куратордук долбоорун камтыйт.

Форматтар

Вируталдык жана санариптик искусство, үн/добуш искусствосу, санариптештирилген искусство, жолдордун жана ошол жолдорду оңдоп-түзөөдө адамзат жашоосундагы ролун жана андан башка дагы темаларды чагылдырган видеого тартылган же онлайн перформанстар жана мультимедиа долбоорлор.

Арт долбоорлордун сунуштарынын/заявкасынын структурасы

 1. Катышуучулардын резюмеси
 2. Долбоордун жана концепттин баяндамасы (максимум 3000 сөз)
 3. Долбоорду ишке ашырууга керек болгон каражаттын суммасы (канча убакыт, материал, жол кире сыяктуу керектөөлөрдү жазып көрсөтүңүздөр)
 4. Байланыш маалыматтары
 5. Катышуучунун портфолиосу (Бул милдеттүү критерий эмес, бирок артыкчылык болот. Эгерде портфолио кошуп жөнөтсөңүздөр биз үчүн сиздин долбоорду кандайча контекстуалдык жактан караш керек экенин түшүнүү үчүн жардам болмокчу).

Долбоордун сунуштарын/заявкаларын орус жана англис тилдеринде contact@asphalt-lines-lives.com электрондук дарегине жөнөтүңүздөр.

Баалоо критерийлери

 1. Көрсөтүлгөн темага түз байланышы
 2. Жаңычыл жана/же эксперименталдык мүнөзү
 3. Онлайн көргөзмөгө ылайыктуу форматта болуусу
 4. Жогоруда белгиленген үч категорияга жооп берген күчтүү арт долбоор (концептуалдык арт долбоорлор, муундар аралык жана материалдар аралык арт, куратордук долбоорлор)
 5. Күчтүү концептуалдык мүнөзгө ээ болуусу
 6. Долбоорлордун регионалдык балансынын жана катышуучулар арасындагы гендердик баланстын сакталышы.

Кийинки кадамдар

Сунуштарды/зявкаларды тапшыруунун акыркы күнү31-Октябрь 2020
15-Октябрь 2020
Тандалган сунуштарды/заявкаларды аныктоо жана долбоорлорду ишке ашырууну баштоо30-Октябрь 2020
Ишке ашырылган (бүткөн) арт долбоорлорду тапшыруу31- Январь 2020
Онлайн көргөзмөгө даярдыкФевраль-Май 2021
Көргөзмөнүн ачылышыИюнь 2021
Интеллектуалдык алмашуу, маектер, байланыш түзүү, жана куратордук талкуулар үчүн онлайн мейкиндикИюнь-Декабрь 2021

Автордук укук шарттары

Көргөзмөгө катышкан долбоорлор онлайн режимде эл аралык Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License негизинде коюлат.

Этика

Арт долбоорлордун ишке ашырылуусунда долбоордун катышуучуларына, айлана-чөйрөгө, адамзатка жана башка жандыктарга карата сый-урмат мамиледе болуусу негизги мааниге ээ. Биз баардык долбоорлордун “Зыян Келтирбе” принцибине таянып ишке ашырылуусун каалайбыз, жана өз долбоорлоруңуздардатөмөнкү принциптерди колдонууга чакырабыз:

сиздердин долбоор кимге зыян алып келиши мүмкүн деген суроону эсиңизден чыгарбоону суранабыз. Сиздердин долбооруңуздардын катышуучуларынын сүрөттөрүн, үндөрүн, же окуяларын колдонууга алардын уруксаатын алыңыздар. Аялдар менен эркектер сиздердин долбоордо колдонгон окуяларда пайда болуусуна жана ал окуяларда башкы каарман катары көрсөтүлүүсүнө бирдей мүмкүнчүлүк берилип жатабы? Сиздин долбоордун катышуучуларына жана алардын сизге айтып берген/сиз менен бөлүшкөн окуяларына, алар үчүн ал окуялар канчалык мааниге ээ экенин түшүнүү менен кабыл алып, изилдөөнүн эл аралык этика стандарттарына ылайык сый-урмат көрсөтөсүзбү? Катышуучуларыңызга алардын окуясын, үнүн, сүрөтүн колдонуудан баш тартууга, же болбосо алардын көрсөтүлүүсүнө тиешелүү сиздин арт долбоорду иштеп чыгууда катышуусуна мүмкүндүк берүүнү, алардын оюн угууну жана сыйлоону камсыздайсызбы?

Бул белгиленгендер сиз өз долбооруңузду ишке ашырууда эске алышыңыз керек болгон негизги этика маселелери. Тандалып алынган арт долбоорлор этикалык билдирүү иштеп чыгуусу жана долбоорду ишке ашырып жатканда ал билдирүүгө ылайыктуу иш алып баруусу керек болот.